Belfast School Children VIP’s at Tate Modern. 

On Thursday the 16 June, Tate Modern welcomes children from Belfast’s Bunscoil Bheann Mhadagáin as guests of honour for the exclusive preview of its new building.  School children from all across the UK will be the first people through the doors of The Switch House, a dramatic new building designed by internationally renowned architects British Library, this will be Britain’s most important new cultural building since the creation of the British Library in 1998.

The young VIP’s will be jetting off to London for a day to remember thanks to a nomination from the Golden Thread Gallery, Belfast. The Golden Thread Gallery, a Plus Tate members works to support the development of the visual arts across the province, by encouraging exchange and partnership.

Bunscoil Bheann Mhadagáin is Belfast’s newest Irish language schools and were nominated as cultural ambassadors for the city of Belfast. They will join a major one off day at the new Tate Modern called “Assembly” where they will meet other school children to exchange ideas, and have a fun packed creative day.

#TateModern #goldenthreadg
Contact: [email protected] or  02890330920

13432416_10154384344758534_5229500678497425245_n

Páistí scoile Bhéal Feirste ina VIP’s ag an Tate Modern

Déardaoin 16ú Meitheamh , cuirfidh an Tate Modern fáilte roimh pháistí ó Bhunscoil Bheann Mhadagáin ,Béal Feirste mar aíonna speisialta ag réamhbhlaiseadh príobháideach den fhoirgneamh nua. Páistí scoile a bheas ar na céad daoine trí na doirse den’Switch House‘ , foirgneamh nua suntasach dearadh na n- ailtírí clúiteacha Herzog agus de Meuron is ea é. Beidh an foirgneamh seo ar an fhoirgneamh is tábhachtaí ó thaobh cúrsaí cultúrtha dó sa Bhreatain ó tógadh an British Library in 1998.

Beidh na haíonna speisialta seo ag eitilt go Londain fá choinne lá ar leith mar gheall ar ainmniúcháin de chuid an Dánlann , Golden Thread i mBéal Feirste. Tá an Dánlann Golden Thread ina bhall de Plus Tate agus tugtar tacaíocht de fhorbairt na hamharcealaíona fud fad na tíre , trí pháirtnéireacht agus trí mhalartú smaointe a chothú.

Tá Bunscoil Bheann Mhadagáin lonnaithe i scoil úrnua agus iad ainmnithe mar ambassadóirí cultúir de Chathair Bhéal Feirste. Beidh siad mar chuid de lá ar leith ag an Tate Modern darbh ainm Assembly  áit a mbeidh siad ag bualadh le páistí scoile eile le smaointe a mhalartú agus lá iomlán cruthaitheach a bheas acu.

Image Credit : Multicolour TM © Peter Saville. Courtesy Herzog & de Meuron

TATE_Plus_1_small_use_b